توصیه های کلیدی برای متقاضیان کاشت مو

۱- قبل از کاشت مو حتما چند نفر را که کاشت موی موفق داشته اند از نزدیک ببینید و با دید باز و واقع بینانه درمورد انجام دادن یا ندادن عمل تصمیم بگیرید. در طاسی های وسیع هدف از کاشت مو پرکردن و پوشاندن منطقه طاسی است نه پرپشتی مادرزادی که فقط با گذاشتن کلاه گیس حاصل می شود. متاسفانه افرادی که در مراکز غیرمعتبر برایشان بزرگ نمایی شده و دروغ زیاد شنیده اند انتظارات غیر واقعی پیدا می کنند.