ریزش موی مردانه

ریزش موی مردانه (آلوپسی آندروژنتیک)

 

این عارضه می تواند در مردان یا زنان رخ دهد هرچند شیوع آن درآقایان بسیار بالاتر است. از نظر عاطفی طرز برخورد آقایان در رابطه با طاسی نسبت به خانم ها بسیار متفاوت است. ریزش مو در مردان وضعیت نامطلوبی تلقی شده ولی حداقل پدیده قابل انتظاری بوده و جزئی از زندگی مردانه محسوب می شود در حالیکه ریزش مو درخانم ها ویران کننده بوده و به هیچ عنوان پذیرفتنی نمی باشد. طاسی خانم ها حتی درسنین بالا موجب کاهش حس زنانگی و اعتماد به نفس و افت جایگاه وی درجامعه و خانواده شده و باعث ایجاد استرس شدید در فردمی گردد.
شایعترین نوع ریزش مو درآقایان آلوپسی آندروژنتیک (طاسی مردانه) می باشد. در این بیماری فولیکول های موی سرکه درحال ساختن موهای سالم و ضخیم هستند، تحت تأثیرسه عامل ژنتیک، هورمون های مردانه و زمان به تدریج شروع به ساختن موهای ضعیف تر، نازک تر،کوتاه تر و شکننده ترمی کنند. موهای ضعیف در نهایت بسیارکوچک، باریک و تقریباً ناپیدا شده و عاقبت فولیکول این مو مرده و از بین می رودو دیگر مویی ازآن بوجودنمی آید.
فقرجریان خون پوست سرنقشی در ایجاد طاسی با طرح مردانه ندارد. یکی از چیزهایی که معمولاً در ریزش مو با طرح مردانه مشاهده می گردد پوست و موی چرب می باشد. دلیل این مسئله آن است که هورمون های مردانه هم بر فولیکول مو اثرگذارهستند و هم موجب افزایش ترشح غدد چربی پوست می گردند ولی چربی زیاد مو یا شوره شدید نقشی در بروز طاسی با طرح مردانه ندارند. قبلاً معتقد بودندکه کار فکری زیاد باعث بروز ریزش مو با طرح مردانه می گردد ولی درحال حاضر این نظریه رد شده است. استفاده از هورمون های مردانه برای پرورش اندام باعث بروزآلوپسی آندروژنتیک می گردد .سه عامل در بروز ریزش مو با طرح مردانه دخالت دارند:
الف) ژنتیک
بدون زمینه ژنتیکی مثبت طاسی با طرح مردانه رخ نمی دهد. لازم به ذکر است که تعداد زیادی ژن در این بیماری دخالت داشته و ژن های مسئول این عارضه می توانند هم از پدر و هم ازمادربه ارث برده شوند ولی بدلایل ناشناخته تأثیر ژنی که از سمت مادری فرد به ارث برده شده است بیشتر از سمت پدری می باشد. نکته جالب توجه این است که متجاوز از بیست درصد افراد دارای طاسی با طرح مردانه هیچگونه سابقه ژنتیکی مثبت دال بر این عارضه ندارند.
شدت و وسعت طاسی، منطقه طاس، سرعت پیشرفت طاسی در زمان های گوناگون و سن شروع آن از خانواده ای به خانواده دیگر و در یک خانواده از عضوی به عضو دیگر متفاوت و عمدتاً غیرقابل پیش بینی است بدین معنی که صرف وجود افراد طاس در خانواده پدری و یا مادری یک فرد نشانه قطعی برای بروز طاسی در وی نیست. این عدم اطلاع دقیق از وضعیت طاسی فرد در آینده اهمیت فوق العاده زیادی از نظربرنامه ریزی پزشک برای کاشت موی فعلی و جلسات احتمالی وی درآینده دارد. بعنوان یک قانون کلی متخصص پوست و مو همیشه بیشترین و شدیدترین نوع طاسی را برای آینده بیمار تصورکرده و برمبنای آن برای جلسه فعلی و جلسات بعدی ایشان تصمیم گیری می کند هر چند ممکن است که این میزان طاسی اصلاً بوقوع نپیوندد. (اگر بیمه دیه اتومبیل شما بالا است دلیل آن نمی شود که قصدکشتن کسی را دارید بلکه فقط آینده نگری کرده اید.)
از نظر علم ژنتیک ژن مسئول طاسی با طرح مردانه از نوع ژن غالب می باشد ولی با این حال صرف حضور این ژن در نقشه ژنتیکی یک مرد به معنی طاس شدن حتمی وی در آینده نبوده و به اصطلاح این ژن بایستی دارای توانایی بروز در فرد باشد. عوامل مهمی که در قابلیت بروز ژن مسئول طاسی دخالت دارند عبارتند از: وجود هورمون های مردانه و عامل زمان، اگرچه عوامل کم اثرتر دیگرمثل استرس و غیره هم در رخداد آن دارای تأثیر هستند. به زبان ساده تر ممکن است مردی دارای پدر و عموی کاملاً طاس بوده ولی دچار طاسی نشود به این دلیل که ژن طاسی را به ارث نبرده است و یا اینکه ژن را به ارث برده ولی این ژن دارای قابلیت و توانایی بروز در فرد نبوده است.
درحال حاضرهیچکدام ازژن های مسئول طاسی با طرح مردانه شناسایی نشده اندو لذا هرگونه درمان مبتنی برمهندسی ژنتیک برای درمان طاسی با طرح مردانه تا آینده نه چندان نزدیک منتفی است.
ب) هورمون مردانه
هورمون یک ملکول شیمیایی بسیار قدرتمنداست که به مقدارخیلی کم توسط غددگوناگون بدن (مانندتیروئید، تخمدان، بیضه، غده فوق کلیه و غیره) ساخته شده و وارد جریان خون می شود. هورمون ها از طریق جریان خون به سراسر بدن رسیده و اثرات خود را به طرز وسیعی دراندام های هدف (و گاهی همه بافت های بدن) اعمال می نمایند. هورمون های جنسی مسئول بروز صفات جنسی درمرد و زن در زمان بلوغ بوده و از تخمدان ها (درخانم ها)، بیضه ها (درآقایان) و غدد فوق کلیه (در هر دو جنس) ترشح می شوند.
مهمترین هورمون جنسی مردانه تستوسترون می باشد. میزان تستوسترون در زمان بلوغ درآقایان به شدت افزایش یافته و موجب بروز تغییرات سن بلوغ مثل علائم مردانگی، رشد ریش و سبیل، کلفت شدن صدا، رشد دستگاه تناسلی خارجی، افزایش میل جنسی و تغییرات دیگر می گردد. تستوسترون دربرخی مناطق بدن مانند غددچربی پوست و فولیکول مو بدلیل وجودگیرنده های مخصوص تستوسترون دراین مناطق و تحت تأثیرآنزیم ۵ آلفارداکتاز تبدیل به دی هیدروتستوسترون شده و لذا باعث بروزآکنه (جوش غرورجوانی) و طاسی با طرح مردانه می شود. چون تستوسترون علاوه برآقایان درخانم ها هم موجودمی باشد (البته مقدارآن درآقایان بسیار بیشتر از خانم ها است) لذا احتمال بروزآکنه و طاسی با طرح مردانه در هر دو جنس وجوددارد.
همانطورکه گفته شد تستوسترون در افراد مستعد به طاسی با طرح مردانه در ریشه مو تبدیل به دی هیدروتستوسترون شده و این ملکول جدید موجب تغییراتی در فولیکول مو شده که در نهایت منتهی به ضعیف و نازک شدن و بالاخره ریزش و ازدست رفتن دائمی موی مذکورمی گردد. وجود گیرنده های مذکور برای اثرتستوسترون بر مو لازم بوده و تفاوت افرادی که زمینه ژنتیکی برای طاسی دارند با افراد فاقد این زمینه دروجود یا عدم وجود این گیرنده ها برروی فولیکول مو است. بدین ترتیب متوجه می شویم که میزان تستوسترون خون در افراد دارای طاسی با طرح مردانه تفاوتی با دیگران نمی کند بلکه تعدادگیرنده های تستوسترون و میزان آنزیم ۵ آلفارداکتاز آنها بیشتربوده و لذا اثرات منفی تستوسترون بر فولیکول های مو درآنها بیشتر از دیگران است.
موهای منطقه پشت و طرفین سر حتی در افرادی که دارای زمینه ژنتیکی مثبت برای طاسی با طرح مردانه هستند، دچار ریزش موی مردانه نمی شوند و دلیل آن عدم وجود گیرنده های تستوسترون در این مناطق می باشد. این موها حتی درصورت انتقال به پوست منطقه دچار طاسی باطرح مردانه، همچنان توانایی عدم ریزش خود را حفظ نموده و نمی ریزند. از این خاصیت منحصربه فرد استفاده شده و درکاشت موی طبیعی تعدادی از موهای منطقه پشت و طرفین سر را به مناطق طاس منتقل می کنند تا پوشش متوسط و معقولی از موهای طبیعی و قابل رشد درن احیه طاس بوجودآید.
جالب توجه است که بدانید رشد موهای سر ارتباطی به وجود یا عدم وجود تستوسترون نداشته بلکه فقط ریزش آنها است که بدلیل حضور این هورمون رخ می دهد. هیچ ارتباطی بین شدت ریزش موی سر با تعدادموهای بدن و یا میزان میل جنسی درفرد مبتلا به طاسی با طرح مردانه وجودندارد.
پ) زمان
وجود هورمون های مردانه و ژنتیک مثبت به تنهایی برای بروز طاسی با طرح مردانه کافی نبوده و با شروع بلوغ درفرد بایستی زمان کافی گذشته و فولیکول های مو بطور مداوم در معرض تماس با هورمون های مردانه باشندتا طاسی اتفاق بیافتد. وقتی که روند طاسی با طرح مردانه آغازشد معمولاً با سرعت ثابت به پیش نرفته و سرعت پیشرفت آن درزمان های گوناگون متغیربوده و حتی گاهی برای مدت زمانی بطورکلی متوقف می شود. سن شروع، سرعت پیشرفت و متوقف شدن طاسی با طرح مردانه در هرشخص متفاوت با دیگری است و بستگی به میزان بروز ژنتیک مثبت وی، غلظت هورمون های مردانه د رجریان خون، فاکتورهای محیطی و عوامل ناشناخته دیگردارد.
در هر صورت بایستی این نکته را درنظرداشت که اگرچه در غالب موارد شروع طاسی با طرح مردانه از سنین بلوغ و نوجوانی است ولی این مطلب قطعیت نداشته و این فرآیند ممکن است درسنین بالاتر آغازگردد. درهرصورت طاسی با طرح مردانه پس از آغازشدن، یک پروسه پیشرونده و رو به جلو بوده (هرچند ممکن است درزمان هایی سرعت آن کندشده و یا موقتاً متوقف گردد) و به همین دلیل درصورت تصمیم به کاشت موی طبیعی بایستی برای حال و آینده شخص برنامه ریزی شود.
درجریان ریزش موی آندروژنتیک موهای ضخیم و پررنگ به تدریج تبدیل به موهای نازک وکم رنگ می گردند. این تبدیل ناشی از دو تغییرمهم در ساختار مو می باشدکه عبارتنداز:
۱) کاهش مدت زمان مرحله رشد فعال (آناژن) در سیکل زندگی مو
در ریزش موی آندروژنتیک باگذشت هر سیکل از زندگی مو، مدت زمان مرحله رشد فعال کوتاهتر شده درحالیکه مراحل دیگرچرخه زندگی مو در همان مدت زمان قبلی باقی می مانند و نهایتاً این مسئله سبب کاهش درصد موهای دارای رشد فعال درسرمی شود. به جهت اینکه مدت زمان مرحله رشد فعال، تعیین کننده طول ساقه مو است لذا باکاهش تدریجی آن در هر سیکل رشد مو، طول ساقه مو هم کوتاهتر و کوتاهترشده و بالاخره طول ساقه مو آنقدرکوتاه می گرددکه مو اصلاً به سطح پوست نرسیده، بطوردائم از بین رفته و محل خروج آن از پوست بصورت یک منفذ کوچک توخالی درمی آید.
۲) مینیاتوری (ظریف) شدن فولیکول مو
درجریان ریزش موی آندروژنتیک، پیازمو کوچک و چروکیده شده و تعداد سلول های آن کاهش می یابد. کاهش اندازه فولیکول مو سبب کاهش قطر موی تولید شده می گردد و درضمن موی درگیر رنگدانه خود را هم بتدریج ازدست می دهد.

 

h-23       h-25

نازک شدن و کاهش تعداد موها بصورت تدریجی در آلوپسی آندروژنتیک

درابتدای فرآیند ریزش موی مردانه، تعداد فولیکول های مو درهر سانتیمترمربع از پوست کاهش نیافته بلکه چون موها نازکتر،کوتاه تر و کم رنگ تر شده اند لذا پوشش کمتری ایجادکرده و درنتیجه منطقه درگیر کم مو و کم پشت به نظرمی آید در حالیکه تعداد موها تغییری نکرده است. در این مواقع فرد اظهار می داردکه رشد موهایش کم شده و یا اینکه اصلاً رشد نمی کنند و بلندنمی شوند و لذا نیازی به اصلاح کردن ندارند. درمراحل بعدی تعداد موها واقعاً کم شده و دراین موقع شکایت اصلی فرد ریزش قابل مشاهده مو درحمام، شانه و برس زدن است و دراین موقع است که طاسی سر خودش را با شدت بیشتری نشان می دهد.
ریزش مو درآلوپسی آندروژنتیک بصورت تدریجی رخ داده و یک فرآیندآهسته و روبه جلو است. در همه آقایان قبل ازبلوغ جنسی خط رویش مو درجلوی سر متمایل به شکل عدد هشت و با موهای کم و بیش کرکی می باشد که برای سنین نوجوانی بسیار ایده آل و زیبا است.

h-26

خط رویش مو در جلوی سر یک نوجوان کم سن

 

با افزایش سن این خط به تدریج شکل عدد هشت را از دست داده و صاف تر می گردد. در همین هنگام گاهی مقداری عقب نشینی در طرفین خط موی جلوی سر مشاهده شده که این وضعیت هم طبیعی بوده و بیماری تلقی نمی شود.

h-27

وضعیت طبیعی خط رویش مو در جلوی سر در ۱۸ سالگی (الگوی شماره یک نوروود)

در دهه بیست خط رویش مو درجلوی سرحالت قبلی اش را از دست داده بطوریکه درطرفین (گیجگاه) مقداری عقب نشینی پیدا می نماید در حالیکه قسمت وسط آن تغییری نمی کند یعنی این خط به شکل حرف M درمی آید. این وضعیت طبیعی تلقی شده و بدان خط مردانه رویش مو در جلوی سر اطلاق می گردد. ظهور خط موی مردانه در جلوی سر دلیل بروز ریزش مو با طرح مردانه درحال یا آینده نمی باشد و لذا نیازبه درمان ندارد. البته توضیح این مطلب برای افرادکمی مشکل است و بسیاری از اشخاص کم سن (که نگران موهای خود هستند) با توضیحات متخصصین پوست و مو قانع نشده و عاقبت گرفتار افراد غیرمتخصص می شوندکه گاهی به اشتباه برای فرد اقدام به کاشت موکرده و یک عمر او را درگیر نتایج بداین کار زشت و زننده می نمایند. پس بهتر است که همیشه به حرف متخصصین پوست و مو (که دلسوز شما هستند و تنهاکسانی می باشندکه می توانند در مورد کاشت موی طبیعی اظهار نظر علمی نمایند) گوش داده و به افراد غیرمتخصص پوست مراجعه ننمایید.

 

 

h-29       h-28

h-30

 

 

 

 

وضعیت طبیعی خط موی جلوی سر در یک جوان ۲۲ ساله
(الگوی شماره دو نوروود)

 

شروع ریزش موی مردانه معمولاً از جلوی سر بوده، موها بتدریج نازکتر وکمرنگ تر شده و حالت اصلی خود را ازدست می دهند. به مرور زمان تعداد موها کمتر و کمترشده و پوست سر هویدا می گردد. این تغییرات موجب عقب رفتن تدریجی خط رویش مو در پیشانی می گردد.کاهش مو با شدت کمتر یا بیشتر (گاهی همزمان با جلوی سر و یا در مراحل بعد از آن) د رقله سر هم رخ داده و آن بخش هم به تدریج دچار طاسی می شود. گاهی هم فقط فرق سردر شروع دچار طاسی شده و تا سال ها به همین ترتیب باقی می ماند و بعداً جلوی سر دچار ریزش مو می گردد.
با گسترش تدریجی طاسی و بهم پیوستن مناطق خالی از مو به تدریج کل سرطاس شده و در نهایت فقط مو در مناطق پشت و طرفین سر باقی می ماند (این بخش ها بدلیل فقدان گیرنده هورمون های مردانه در فولیکول های مو به اثرات ریزش موی هورمون های مردانه مقاوم بوده و خیلی بندرت دچار طاسی می گردند.).
دکتر نوروود (Norwood) طاسی با طرح مردانه را از نظرشدت و وسعت به هفت درجه تقسیم بندی کرده است. این تقسیم بندی برای همه متخصصین پوست و مو شناخته شده و قابل قبول بوده و در عکس آن را ملاحظه می فرمایید. البته بایستی متذکر شدکه اگرچه این تقسیم بندی راهنمای خوبی می باشد ولی درحالت طبیعی درجات گوناگون آن با یکدیگر هم پوشانی داشته و دقیقاً مانند طرح های روی کاغذ نمی باشند.

h-31

تقسیم بندی ریزش موی آندروژنتیک (مردانه)

 

الگوی شماره یک در تقسیم بندی نوروود حالتی است که موها دچار ریزش نشده و درحقیقت وضعیت خط رویش مو در جلوی سر آقایان درحوالی بلوغ می باشد. الگوی شماره دو در تقسیم بندی نوروود نیز طرح خط رویش مو در جلوی سر به فرم مردانه (پس از بلوغ) بوده، طاسی به حساب نیآمده و طبیعی تلقی می گردد. الگوی شماره سه دراین تقسیم بندی اولین درجه طاسی و نمای شماره هفت شدیدترین حالت طاسی با طرح مردانه می باشد. ممکن است ریزش مو در یک فرد دقیقاً از این تقسیم بندی تبعیت نکرده و فی المثل برای سال ها فقط طاسی محدود به ناحیه قله سر (ورتکس) باشد و گاهی هم طاسی ازجلو و قله سر بصورت همزمان آغازگردد.
باز هم متذکر می شویم که سیر ریزش مو درآلوپسی آندروژنتیک از نظر شدت، وسعت، سرعت پیشرفت و توقف آن در زمان های گوناگون غیرقابل پیش بینی است و لذا درصورت اقدام به کاشت مو بایستی این نکته را در نظرداشت که مدل موی درست شده بایستی برای مابقی عمر فرد مناسب و زیبا باشد نه اینکه فقط در سن انجام کاشت مو طبیعی به نظر برسد. اغلب قانع کردن افراد در این مورد بسیار مشکل می باشد.
اولین قدم در ارزیابی منطقی طاسی با طرح مردانه این است که وضعیت فعلی موهای شخص را با عکس های چند سال قبل وی مقایسه کنیم. این مقایسه می تواند تخمینی از میزان موهای از دست رفته و سرعت پیشرفت طاسی را به دست دهد.
قدم بعدی ویزیت توسط متخصص پوست و مو می باشد. دراین مرحله گرفتن شرح حال دقیق و معاینه کامل سر می تواند میزان و شدت طاسی و سرعت پیشرفت آنرا معلوم نماید و در ضمن با در نظرگرفتن برخی فاکتورها در تاریخچه خانوادگی شخص می توان حدس زد که سرعت و شدت طاسی وی در آینده به چه میزان خواهد بود. با استفاده از وسیله ای به نام تراکم سنج مو، تراکم موهای شخص در مناطق گوناگون سر مشخص شده و بدین ترتیب در معاینات بعدی در آینده می توان فهمیدکه در هر بخش از سر شخص چه میزان از موها نسبت به موقعیت فعلی وی از دست رفته است. اگر تصمیم به درمان با محلول موضعی ماینوکسیدیل گرفته شود، همین معاینات را بایستی ۱۲-۶ ماه بعد تکرار کنیم.
قدم بعدی این است که وضعیت فعلی طاسی فرد با طبقه بندی استاندارد مقایسه شود تا ببینیم او در کدام گروه قرار دارد تا بتوان بر مبنای این تقسیم بندی بهترین راه درمان برای وی را پیداکرد.
ریزش موی مردانه یک عارضه پیشرونده می باشد البته اختلافات فردی وجود دارد بطوریکه در برخی مردان در عرض چند سال به طاسی کامل رسیده در حالیکه در سایرین سالها طول می کشدکه طاس کامل شوند.
نظر به اینکه ریزش موی آندروژنتیک دارای منشأ ژنتیکی است لذا درمان قطعی و دائمی برای آن وجود ندارد. درحال حاضر داروی معجزه آسایی برای درمان قطعی طاسی با طرح مردانه وجود ندارد. اغلب اوقات افراد طاس با امید به درمان در دام افراد شیاد افتاده و از انواع و اقسام پمادها، محلول ها و شامپوها برای درمان طاسی خود استفاده می کنند ولی به مرور زمان متوجه می شوندکه فقط پول خود را به هدر داده و در ضمن زمان کافی برای راه های درمانی صحیح و مطمئن را هم ازدست داده اند.

 

درمان آلوپسی آندروژنتیک

 

درمان های موجود برای این بیماری را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:

 

درمان های دارویی

در این قسمت دو داروی استاندارد و بی نهایت داروی غیراستاندارد و خانگی قرار دارد. در دسته اول محلول ماینوکسیدیل و قرص فیناستراید قرار دارند. بغیر از این داروها هیچکدام از مواد تجویز شده دیگر دارای اثرات شناخته شده و قطعی نبوده و بدلیل وجود عوارض احتمالی بهتر است بهیچ عنوان استفاده نشوند. اثرات این داروها فقط با استمرار استفاده باقی مانده و با قطع مصرف (حتی مصرف طولانی مدت) به تدریج پر پشتی موها از بین رفته و لذا مصرف آنها بایستی برای همیشه ادامه پیداکند. هیچکدام از این داروها موجب رشد مجدد مو نشده بلکه فقط روند ریزش مو را کند و یا در مواردی بصورت موقت متوقف می کنند.
مکانیسم دقیق اثر محلول ماینوکسیدیل کاملاً مشخص نیست ولی دیده شده است که ماینوکسیدیل ریزش مو را در مناطقی که موها نازک و ضعیف شده اند کند کرده و موجب ضخیم شدن موهای نازک وکرکی می شود ولی باعث رشد مجدد مو در مناطق کاملاً طاس سر نمی گردد. بعبارت دیگر با مصرف ماینوکسیدیل روند طاسی کند شده ولی موهای ریخته شده مجدداً در نمی آیند.
محلول ماینوکسیدیل باغلظت های ۵- ۲درصداستفاده می شود. طرزمصرف محلول ماینوکسیدیل از اهمیت زیادی برخوردار است. محلول بایستی برروی پوست تمیز و خشک بآرامی مالیده شده (ماساژملایم) و حداقل ۴ ساعت قبل و بعد از آن نبایستی موها شسته شوند. پس ازمالیدن دارو سشوارزدن موها ممنوع است. مقدار مصرف ۶۰ – ۳۰ قطره صبح و شب است. مصرف یک نوبت در روز ماینوکسیدیل عمدتاً بی فایده است. برای بروز اثرات مثبت محلول ماینوکسیدیل حداقل ۶-۴ ماه استعمال مداوم آن لازم بوده و حداکثر اثر آن ۱۲ ماه بعد از شروع درمان آشکار می گردد. در اوایل درمان ممکن است ریزش موها ظاهراً بدترشود که اهمیتی ندارد و بتدریج اثرات مفید آن آشکارمی گردد. نتایج درمانی محلول ماینوکسیدیل در ریزش موی فرق و بالای سر بیشتر از طاسی در جلوی سر و خط رویش مو می باشد در حالیکه قسمت های اخیر از نظر ظاهری و اجتماعی از اهمیت بیشتری برای فرد و اطرافیان وی برخوردارهستند. محلول ماینوکسیدیل درنواحی که اصلاً مو وجود نداردکاری انجام نمی دهد. ماینوکسیدیل درریزش موی خانم ها (که معمولاً بصورت پراکنده و منتشرمی باشد) نیز بسیار مؤثر است. هر چقدر فرد جوان تر، تعداد موهای کرکی اش بیشتر و اگرزمان طاسی کمتراز ده سال باشد اثرمحلول ماینوکسیدیل بیشترمی گردد.
عوارض جانبی محلول ماینوکسیدیل عمدتاً در پوست بوده و بیشتر بدلیل وجود پروپیلن گلیکول در محلول ماینوکسیدیل اتفاق می افتند. این عوارض عبارتند از خشکی پوست، پوسته ریزی، خارش و قرمزی پوست. اخیراً شکل کف ( Foam ) ماینوکسیدیل هم به بازار آمده است که این عوارض جانبی را ندارد. گاهی هم این محلول باعث افزایش رشد موها در صورت و مناطق دیگر بدن می شود که بیشتر در خانم ها رخ داده ولی اهمیتی ندارد زیرا خودش خوب می شود. به نظر مؤلف بهتر است ماینوکسیدیل در زمان حاملگی استفاده نشود.
همانطورکه گفته شد ۳-۲ ماه پس ازقطع مصرف ماینوکسیدیل اثرات مثبت درمانی آن بتدریج از بین رفته و وضعیت موهای فرد به حالت اول بازمی گردد به عبارت دیگربرای برای حفظ اثرات آن بایستی مصرف دارو را تا آخر عمرادامه داد. درصورتیکه فرد می خواهد اقدام به کاشت موی طبیعی نماید بایستی استعمال ماینوکسیدیل را از چند هفته قبل از عمل قطع نموده زیرا این دارو عروق خونی را گشادکرده و لذا احتمال خونریزی در حین عمل را افزایش می دهد و حدود ۲ هفته بعد از عمل مصرف آن را از سرگیرد. رعایت این پریود زمانی موجب می گرددکه از ریزش موقتی موهای اطراف منطقه کاشت (که بدلیل شوک ناشی از عمل است) تا حدزیادی ممانعت بعمل آید.
قرص فیناستراید (Propecia) به مقدار یک میلی گرم درروز داروی دیگری است که فقط درآقایان قابل استفاده است. مکانیسم اثر فیناستراید مهار فعالیت آنزیم ۵ آلفارداکتاز در ریشه مو می باشد و لذا مصرف آن اثر قابل ملاحظه ای بر تستوسترون بدن ندارد. متعاقب مصرف فیناستراید میزان دی هیدروتستوسترون تا حدود ۳/۲ کاهش پیداکرده در حالیکه تستوسترون تغییری نمی کند. تأثیرپذیری قرص فیناستراید در بهبودی ریزش مو در فرق سر بیشتر از جلوی سر و خط رویش مو بوده و نیز مصرف فیناستراید منجر به رشد موهای ضخیم و بلندمی گردد .
اثر درمانی قرص فیناستراید حدود ۶ – ۳ ماه پس ازشروع دارو مشخص شده و یکسال بعد به حداکثر خود می رسد. این اثرات در طی سال دوم درمان ثابت مانده و یا کمی کاهش پیدا می کنند. قرص فیناستراید بی خطر بوده و عوارض جانبی آن خفیف، اندک و اکثراً قابل برگشت می باشند. این عوارض عمدتاً مربوط به کاهش خفیف دراعمال جنسی مردانه (مانند کاهش میل جنسی، اختلال در نعوظ وکاهش حجم منی) بوده و اهمیتی ندارند زیرا اولاً با ادامه درمان بتدریج ناپدید شده و ثانیاً درصورت قطع درمان نیز ظرف مدتی ازبین می روند. درارتباط با قرص فیناستراید هیچگونه تداخل دارویی و یا آثارسؤ برکبد، کلیه، مغزاستخوان، چربی خون و تعداد اسپرم ها مشاهده نشده است. استفاده از قرص فیناستراید در خانم ها ممنوع است. همچنین خانم های حامله نبایستی تماس پوستی با قرص فیناستراید داشته باشند (مثلاً با دست خود دارو را به شوهرشان ندهند). نظر به اینکه مصرف فیناستراید موجب اختلال د راندازه گیری یک ماده مربوط به تشخیص سرطان پروستات در آزمایش خون می گردد لذا فرد مصرف کننده فیناستراید در صورت مراجعه به پزشک بایستی استعمال این قرص را به ایشان اطلاع دهد.
اثرات مثبت درمانی فیناستراید و ماینوکسیدیل باقطع مصرف آنها در عرض چند ماه از دست رفته و ریزش موهای فرد دقیقاً به وضعیت اولیه یعنی حالت قبل از مصرف دارو بازمی گردد.توجه داشته باشید که با قطع مصرف این داروها ریزش موها تشدید نمی گردد بلکه موهایی که تحت اثر این داروها حفظ شده و یا ضخیم تر شده بوده اند بدلیل قطع دارو به تدریج به وضعیت اولیه خود درآمده و تحت تاثیر فرآیند طاسی مردانه دوباره دچار ضعیف شدگی و در نهایت ریزش می شوند.
علیرغم موقتی بودن اثرات مثبت داروهای فوق و مشکلات مصرف آنها، متخصصین پوست غالباً توصیه می کنندکه این داروها در کنار کاشت موی طبیعی برای چند سال (وگاهی همه عمر) استفاده شوند. علت این است که معمولاً بهترین نتیجه کاشت مو برای طاسی مناطق جلو و قله سر بوجود آمده و نیز بالاترین نتیجه مصرف این داروها برای طاسی منطقه ورتکس حاصل می گردد لذا منطقی است که نتیجه بگیریم مصرف همزمان این داروها با کاشت مو نتایج مفید پیوند مو را فوق العاده تشدید نموده و رضایتمندی بیمار و پزشک را افزایش می دهد.

درمان های جراحی

دراین قسمت انواع روش های جراحی ترمیم پوست سر و کاشت مو قرار دارند. با پیشرفت های سال های اخیر در تکنیک های پیوند موی طبیعی در حال حاضر کمتر از روش های جراحی قدیمی مانند جمع کردن پوست سر و غیره استفاده شده و امروزه می توان ادعا کرد که:
بهترین روش ترمیم در طاسی با طرح مردانه در خانم ها و آقایان استفاده از کاشت موی طبیعی است که اگر اینکار توسط متخصصین پوست باصلاحیت و دارای تجربه علمی و عملی انجام شود، نتایج بسیار درخشان و فوق العاده ای به همراه خواهد داشت.

 

faq-1           faq-2

قبل از کاشت مو                                                                               بعد از کاشت مو

 

 

 

faq-3          faq-4

قبل از کاشت مو                                                            بعد از کاشت مو

 

 

 

h-32              1

قبل از کاشت مو                                                                 بعد از کاشت مو

 

 

 

h-34                   h-35

قبل از کاشت مو                                                                       بعد از کاشت مو

 

نتایج خیره کننده کاشت موی طبیعی

 

ملاحظات روانشناسی درآلوپسی آندروژنتیک (مردانه)

افراد طاس در اکثریت موارد به شدت نگران ریزش موی خود بوده و برای رفع این نقیصه ظاهری به هر راهی متوسل می شوند و به همین دلیل است که معمولاً در دام افراد شیاد و یا محصولات گمراه کننده آرایشی و بهداشتی می افتند. ولی آیا واقعاً این طرز تفکر افراد طاس صحیح است ؟
واقعیت این است که مو بجز ارزش ظاهری از نظر زیبایی دارای اهمیت قابل ملاحظه دیگری برای انسان نمی باشد ولی نکته مهم این است که میزان پذیرش افراد در مقابل از دست دادن مو ( به عنوان یک نقص در زیبایی فرد ) بسیار متفاوت است . برخی فقدان موی خود را یک مشکل بسیار بزرگ دانسته و بدلیل این مسئله غرورشان به شدت جریحه دار می شود . این افراد نسبت به طاسی خود احساس بسیار بدی داشته ، از آن عمیقاً رنج می برند و با از دست دادن اعتماد به نفس خود دچارافسردگی ، اضطراب و دوری ازجامعه می گردند . ترس ناشی از ریزش بیشتر مو و یا دیده شدن منطقه طاس توسط دوستان و آشنایان موجب خودداری از ایجاد ارتباط نزدیک با دیگران شده و حتی گاهی فرد از انجام یکسری فعالیت های در معرض دید مثل شنا کردن ، دویدن و یا حضور در مناطق دارای وزش باد شدید اجتناب می کند . کلیه این مطالب باعث تخریب سلامت روانی و فیزیکی فرد شده و گاهی به افسردگی شدید وی می انجامد .
از طرف دیگر خیلی از مردان طاس در مورد طاسی خود به هیچ وجه نگران نبوده و حتی با سر بدون مو خودشان را خوش تیپ تر می دانند و رمز موفقیت خود را در طاسی خود می پندارند .
انسان ها دارای معیارهای گوناگونی برای سنجش میزان سلامتی خود بوده و عوامل گوناگونی مثل سن ، جنس ، وضعیت روانی و فرهنگی ، نوع شخصیت فرد و زمینه های نژادی و قومی براین سنجش اثر می گذارند . در این میان خیلی از افراد داشتن یک سر پراز مو را علامت جوانی ، سلامتی و سرحال بودن می دانند و به همین دلیل با ازدست دادن آن به فکر جبران موهای ریخته شده برمی آیند.

 

 

h-36               7

قبل از کاشت مو                                                                  بعد از کاشت مو

 

روانشناسان معتقدندکه مو یکی ازمعدود اجزاء بدن است که شخص ازنظربیان شخصیت و یا معرفی هویت دارای کنترول مستقیم و سریع برروی آن است و بهمین دلیل ریزش مو اگرچه یک علامت بلوغ و مردشدن فردبحساب می آیدولی ازطرف دیگرمؤید پیرشدن و افزایش سن ایشان هم بوده و لذا اثراسترس آور زیادی برمردان دارد.
معمولاٌ افرادی که بدنبال پیوندمو هستند (بخصوص جوانان) ازنظرروانشناسی بشدت نگران ریزش موی خودبوده، ازنظرروحی بسیارآسیب پذیرهستند، خیلی زودتحت تأثیرتلقینات دیگران قرارمی گیرندو لذا اصراربه ترمیم منطقه طاس دارند(و به همین دلیل سریعاً دردام شیادان می افتند). این افرادمعمولاً به پزشک خوداظهارمی دارندکه من الآن که جوان هستم می خواهم مو داشته باشم و تاجایی که ممکن است قیافه ام بهترشودو برای سالهای آینده فکری خواهم نمودپس خواهش می کنم که هرکاری ازدستتان برمی آیدبرایم انجام دهید. چنین وضعیتی درمردجوانی که ریزش موهای وی اخیراً و با شدت زیادشروع شده است، وسعت طاسی اش کم است و یا سن بیمارپایین می باشدصدق می نماید. درچنین مواردی طبق معاینه متخصص پوست گاهی اصلاً نیازی به کاشت مو نبوده و لازم است وی مدتی دارو مصرف نمایدتا طرح ریزش موی فردثابت و پایدارگردد. بنابراین اگرمتخصص پوست باکمال شهامت و ازروی حس وظیفه شناسی و رعایت اخلاق پزشکی فردرا ازانجام کاشت مو نامیدکرده وحقیقت امررابه وی بگوید، شخص نبایددچارسرخوردگی و نفرت ازپزشک گشته و سعی درقبول واقعیت نماید.

 

 

8                9

قبل از کاشت مو                                                                   بعد از کاشت مو

 

کاشت موی طبیعی یک عمل جراحی زیبایی است بدین معنی که نتیجه آن هرروز و هرلحظه توسط بیمار و اطرافیان وی دیده شده و موردقضاوت قرارمی گیرد. بنابراین ماحصل پیوند مو بایدچیزی باشدکه بیمارانتظارداردو به همین دلیل است که قبل ازانجام کاربایستی بیمار و پزشک درموردنتیجه کار به توافق کامل برسند. به بیان دیگرنتیجه پیوندمو نبایدچیزغیرقابل انتظاری برای پزشک و بیماربوده یعنی تحمل بیماردرمورد عوارض جانبی کاشت مو بسیار پایین است. لذا این وظیفه پزشک است که بامعاینه و توضیحات صحیح تصورات غیرمنطقی و انتظارات واهی شخص ازکاشت مورا اصلاح نموده و ابرهای تیره را ازذهن وی پاک نماید. عدم توجه به این نکته مهم موجب بروز مشکلات زیادی برای پزشک (حتی با بهترین نتیجه کاشت مو) خواهدشد.

 

 

10                 wel-2

قبل از کاشت مو                                                                   بعد از کاشت مو

 

 

فردی که درخواست کاشت مو را دارد بایستی متوجه این نکته باشدکه ازنظرزیبایی شناسی نبایستی تراکم موی سنین جوانی را برای وی درمناطق طاس ایجادکرد.کاشت مو برای افراد طاس جنبه درمانی نداشته و فقط درجریان آن با جابجایی موها ازنواحی پرپشت سربه مناطق طاس و سپس چیدن هنرمندانه آنها تا جایی که ممکن است از عبور نور و درخشش آن درسطح پوست سرممانعت بعمل آورده و از میزان کم پشتی موها تا حدی کاسته می شود.
متقاضیان کاشت مو اغلب دل شوره، نگرانی و احساسات ضدو نقیضی درموردکاشت مو و نتایج آن دارندو دراین میان متخصص پوست با تجربه است که باآماده سازی بیمار و جلب اطمینان وی می تواندجو مساعدی برای انجام کاشت مو فراهم آورد. باتوجه به اینکه نتیجه نهایی پیوندمو پس از ۱۲-۹ ماه بدست می آیدلذا اینکاربرای کسانی که قبل ازاین مدت خواهان نتیجه گیری ازکاشت مو هستندفایده ای ندارد.

 

 

wel-5               wel-6

قبل از کاشت مو                                                                    بعد از کاشت مو

 

 

 

 

کاشت مو سوالی دارید؟
مشاوره رایگان
021-22381003
0912-0237022